Suunnittelu ja 3D-mallinnus

3D tulostaminen

Suunnittelemme tilatut tuotteet aina 3-ulotteisesti, jotta valmista tuotetta päästään katsomaan yhdessä asiakkaan kanssa sähköisessä muodossa ennen valmistusta. Näin vältytään yllätyksiltä, ja voimme vielä muokata tuotetta asiakkaan toiveiden mukaan.

3D-mallinnuksella, eli kolmiulotteisella mallinnuksella tarkoitetaan tietokoneella CAD-suunnitteluohjelmistoilla tehtävää kolmiulotteista suunnittelua, jossa suunniteltava kappale toteutetaan tietokoneen ruudulla oikeilla mitoillaan kolmiulotteiseksi virtuaaliseksi malliksi.

Tuotetusta 3D-mallista voidaan tuottaa erilaisia havainnekuvia, -videoita ja animaatioita, jotka helpottavat tuotteen hahmottamista, ja helpottavat mm. mekaanisten osien toimivuuden ja suunniteltujen mittojen oikeellisuuden tarkastamista.

3D-mallit tarvitaan kaikissa tietokoneohjatuissa tuotantomenetelmissä, kuten 3D tulostuksessa ja CNC-työstössä.

Suunnittelun lähtökohdaksi ei aina tarvita tarkkoja mittoja tai tietoa lopullisesta tuotteesta, asiakkaan idea tuotteesta voi riittää. Tuotamme ideasta havainnollistavan 3D-mallin, josta ideaa on helppo lähteä yhdessä kehittämään kohti lopullista tuotetta.

Tuotamme 3D-mallit yhteistyössä asiakkaan kanssa nopeasti ja ammattitaidolla. Toteutamme visuaalisten suunnitelmien lisäksi myös asiakkaan tuotteen valmistamiseen tarvittavat suunnitelmat, kuten mekaanisten osien suunnittelun ja muottisuunnittelun. Oman suunnittelumme lisäksi toteutamme tuotteiden valmistuksen ja tuotannon myös asiakkaan suunnitelmien tai mallin pohjalta.

3D mallinnus

Toimitamme teille tilaamastanne tuotteesta 3-ulotteiset havainnekuvat ennen tuotantoa. Kun suunnittelemme tuotteen 3D-mallintamalla, varmistumme samalla, että suunniteltu tuote toimii halutulla tavalla ja vastaa toiminnoiltaan ja ulkonäöltään asiakkaan toiveita. Näin säästymme molemmat turhaan aikaa vieviltä ja kustannuksia aiheuttavilta virheiltä ja väärinymmärryksiltä.